Vol672模特张思允Nice半脱性感粉色连衣裙露粉色内衣原色丝袜诱惑写真52P张思允爱蜜社

Vol672模特张思允Nice半脱性感粉色连衣裙露粉色内衣原色丝袜诱惑写真52P张思允爱蜜社

身体枯燥如烟熏者,阳黄死证也。势甚者作一服,未利再作,以意加减,当下如烂鱼肚及脓血胶膘等物,及小便多出金色如皂角汁。

脾主肌肉,脾土受伤,饮食必减,颜色痿瘁,肌肉不生;血为脉络,血一受冰,则气不旺,肌肉糜烂。理中参术干姜草,加桂桂枝人参汤。

 故常以寒凉,或下怫热,免致但以其作汗,而为邪热耗绝阴气而死也。一、妇人乳痈,多因小儿断乳之后,不能回化;又有妇人乳多,孩儿饮少,积滞凝结;经候不调,逆行失道;又有邪气内郁而后结成痈肿。

 【注】厥阴阴邪,谓邪从阴化之寒证也。夫三焦乃水谷传化之道路,自口至胃上口为上焦,下至胃下二肠分处为中焦,下至传化出处为下焦,通曰三焦。

故常以寒凉,或下怫热,免致但以其作汗,而为邪热耗绝阴气而死也。但见蓄热内结厥逆者,或未厥者,早以温之,无用寒凉,恐成阴毒、阴证而死。

 故经曰∶劳者温之,逸者行之。气疔、水、蛇眼、石疔、雄雌疔、烂疔、血疔、刀斧疔、红丝、鱼睛、紫砚、麻子诸般疔,急用圈黄药,用腊月间雄猪胆一个,入雄黄、京墨、姜汁末,入为于胆内,用此药涂在疮上圈之,便不走黄。

Leave a Reply